Verksamhet

Verksamhet

Välkommen att vara med på våra gudstjänster och andra samlingar.


GUDSTJÄNSTER

I regel har vi gudstjänster varje söndag. Då får vi undervisning om Guds ord och vi lovsjunger och ber tillsammans.

GEMENSKAPSGRUPPER

Här träffas vi i små grupper där vi umgås, fikar och ber tillsammans. Där kan det vara lättare att prata och dela livet med varandra. I en grupp stickar vi t.ex. kläder till behövande.

SÅNG

Sångarna träffas ibland och övar. Repertoaren består av gamla läsarsånger blandat med psalmer och annat vi tycker om. Några gånger per termin medverkar vi i gudstjänsten.

BARNGRUPPER

Vi har söndagsskola under en del av gudstjänsten.
Scout, i åldrarna 6 år och uppåt, träffas utomhus på onsdagar kl. 18.00-19.30.
Just nu är det uppehåll i scout, men vi ses igen i vår.

MISSION/DIAKONI

Mission och diakoni är viktiga delar i vår församlings liv. Mission är allt arbete som är riktat utåt för att i ord och gärning göra Gud känd i Sverige (inre mission) och hela världen (yttre mission).

Vi deltar i insamlingen ”Ge för livet”.

I vår kyrka finns en insamlingslokal för kläder som går till Hjärta till hjärta.

Diakoni handlar om vår kärlek och omsorg för våra medmänniskor.
Vi besöker Solängen, där vi har andakter och samtalar med de som bor där.

Vi försöker också se och möta människors behov genom personliga kontakter.

EN DEL AV ASBY

Församlingen vill vara en aktiv del av Asby. Detta sker bl.a. genom att vi deltar i aktiviteter som anordnas av föreningarna i Asby. Exempelvis Asbyloppan, sommarkvällarna, skördemarknad m.m.
Vi vill medverka till att ett attraktivt och livskraftigt samhälle kan bestå.

%d bloggare gillar detta: