Vilka är vi?

Vår önskan är att församlingen och kyrkan ska ha låga trösklar och öppna dörrar där alla känner sig välkomna att vara med.

En plats där vi delar livets med- och motgångar med samma omsorg som Jesus gjorde. Gemenskap och omsorg om varandra är en viktig del för församlingen.

Verksamhet

Välkommen att vara med på våra gudstjänster och andra samlingar.

Läs mer

Organisation

Församlingen är uppbyggd som en förening med styrelse, församlingsmöte och årsmöte. Församlingsmötet är det som fattar alla stora beslut. Alla medlemmar har rösträtt och full insyn i beslut och verksamhet. Församlingen har en avlönad pastor på 50%, i övrigt sker arbetet ideellt.

Läs mer

Mål/Vision

Församlingens mål är att göra evangeliet om Jesus Kristus känt så att människor väljer att leva sina liv med honom.

Läs mer


%d bloggare gillar detta: