Organisation

Organisation

Församlingen är uppbyggd som en förening med styrelse, församlingsmöte och årsmöte. Församlingsmötet är det som fattar alla stora beslut. Alla medlemmar har rösträtt och full insyn i beslut och verksamhet. Församlingen har en avlönad pastor på 50%, i övrigt sker arbetet ideellt.


Ekonomi
Verksamheten bedrivs med insamlade medel. Vi tror på bibelns undervisning om offrande och givande.

Församlingen samarbetar med två samfund EFK – Evangeliska Friskyrkan och Equmeniakyrkan. Vi stöder dem ekonomiskt med olika insamlingar t.ex. pastorsutbildning, yttre och inre mission m.m.

%d bloggare gillar detta: