Ekparkskyrkans historia

Ekparkskyrkans församling är ingen gammal företeelse, men vi har en bakgrund i två gamla församlingar. Asby missionsförsamling och Asby Baptistförsamling. Båda kom ur den stora folkväckelsen som bröt fram på 1800-talet.


Asby Missionsförsamling
En nattvardsförsamling bildades eftersom Svenska kyrkan av många upplevdes som förstelnad och styrd av staten. Anders Hedner, kyrkoherde i Asby från 1844, hade en positiv inställning till samlingar som hölls av de många kringresande lekmannaförkunnare som besökte socknen. Föreningen fick låna lokal av kyrkan, troligen pga. Hedners positiva inställning.

Nästa kyrkoherde var inte lika positivt inställd till den nya rörelsen som växte fram. Föreningen fick inte låna lokal till sina samlingar och behovet av ett eget hus aktualiserades. År 1876 invigdes Asby Missionshus, som så många andra missionshus låg det uppe på en höjd.

Gustav Glad-Thelander var en person som betydde mycket för nattvardsföreningen och missionsförsamlingen (som bildades 1859). Då ägaren till torpet han bodde på fick höra att hans torpare tillhörde nattvardsförsamlingen tvingade Gustav flytta. Sista delen av sitt liv fick de som tog hand om Gustav Glad en liten summa pengar varje år från församlingen, vilket visar hans stora betydelse för församlingens första tid.


Asby Baptistförsamling
En kringresande predikant som hette Noll kom att betyda mycket för Asby Baptistförsamling, som bildades år 1890. Han hade väckelsemöten, först i ett rum, men snart blev lokalen för liten. Då lånade baptisterna Missionshuset och samlade där mycket folk, många kom till tro och lät döpa sig.

Redan 1899 började Baptistförsamlingen samla in pengar till en egen lokal. 1915 stod den klar på Asby Udde och fick namnet Ebeneser. Invigningen samlade
ca 1000 personer. 1958 var det återigen invigning av en ny lokal, denna gång i Asby samhälle, namnet blev Saron.


Från samarbete till sammanslagning
Bland de frikyrkliga fanns en del spänningar. En baptist var baptist och en missionsförbundare var en missionsförbundare och mellan dem fanns inte så mycket gemenskap. Idag har detta förhållande ändrats. På 1970- och 80-talet växte samarbetet mellan församlingarna sig allt starkare. Gemensam pastor kallades och gudstjänsterna firades gemensamt, ibland i Missionskyrkan, ibland i Saron.

Efter många års samarbete bildades Ekparkskyrkans församling den 3 mars 2002. Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen upplöstes och alla medlemmar anslöt sig till den nya församlingen. Missionskyrkan såldes och verksamheten koncentrerades till Saron som fick det nya namnet Ekparkskyrkan för att visa på den nya förändring som blivit.

%d bloggare gillar detta: